பேலியோ டயட்டில் பாதாம் கண்டிப்பா சாப்பிட்டுத் தான் ஆகணுமா ? Is Almond must in Paleo ?

பேலியோ டயட்டில் பாதாமுக்கு ஒரு முக்கிய இடம் உண்டு. எனினும் அதன் விலை அதிக… source YouTube

Read more